Mijn visie op baby, dreumes en peuter

Om u een indruk te geven van mijn manier van opvangen, heb ik mijn visie, vanzelfsprekend aangepast op de doelgroep baby’s en peuters, op papier gezet. Nu ik alles duidelijk op papier heb gezet, merk ik dat de onderstaande visie  trouwens erg veel overeenkomsten heeft met mijn huidige manier van lesgeven, omdat het begeleiden, lesgeven en opvoeden van Basisschoolkinderen natuurlijk ook vanuit dezelfde visie op kinderen gebeurt. 

Ik streef erna dat de kinderen zich in groepsverband veilig en thuis voelen in mijn huis. Bij het omgaan met en het begeleiden van de kinderen wil ik de kinderen iets meegeven door hen te stimuleren in hun ontwikkeling, maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat de kinderen gewoon een prettige tijd doormaken bij mij thuis en ook lekker ongestoord hun eigen gang kunnen gaan. Mijn huis is daarom geheel kindvriendelijk gemaakt en heb voor de gastkinderen zelfs een slaapkamer ingericht, compleet met 3 bedjes, zodat ze bij mij hun eigen bedje hebben. Mirza, de hond, zal op maandag en dinsdag onder de veranda liggen, omdat de gastkinderen en Mirza, elkaar niet kennen en een hond nu eenmaal een dier blijft, die nooit voor 100% kan worden vertrouwd.

 

Baby’s en peuters hebben individuele eigenschappen die moeten worden geaccepteerd en gewaardeerd. De een is motorisch heel handig, de ander praat erg duidelijk: kinderen zijn creatief, muzikaal, verlegen, temperament, introvert, extrovert, vrolijk of zeer begaan met anderen.

Respect voor mens, materiaal en omgeving vind ik erg belangrijk

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zelfvertrouwen (en zelfreflectie) staan bij mij hoog in het vaandel.

Het is voor mij belangrijk dat de kinderen hun eigen talenten leren kennen en benutten, zodat zij vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Dit probeer ik te bereiken door hen aan te moedigen en complimentjes te geven. Kinderen mogen hun eigen voorkeuren aangeven en ik stimuleer hun zelfvertrouwen ook door de kinderen bepaalde taken te geven (die ze uiteraard wel aan moeten kunnen). Voorbeelden van taken zijn bijvoorbeeld: helpen met tafel dekken, afruimen, opruimen, dingen aangeven, ‘een oogje in het zeil houden’, een ander kind te helpen. De meeste kinderen vinden het heel leuk en nuttig om mee te helpen of een taakje te krijgen. Daarnaast geef ik kinderen de ruimte om zelf vaardigheden te oefenen en initiatief te nemen: lopen, brood smeren, verven, ruzies oplossen, kortom de kans krijgen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. In een groep zijn er omgangsregels en grenzen.

Kinderen moeten delen, wachten op elkaar, maar ook opkomen voor zichzelf en ervaren hoe je conflicten oplost,

Naast de vaste rituelen is er plaats voor: Individuele activiteiten, waar ik rekening houd met de interesses en de kwaliteiten van het kind. Daarnaast besteed ik ook veel aandacht aan groepsgerichte activiteiten, zoals het samen eten en knutselen.

Een prettige omgeving waarin kinderen alle kans krijgen om met verschillende materialen te 'werken' en al spelend de wereld te ontdekken is een voorwaarde voor baby en peuter om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt dat alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden, dus is de aanwezigheid van cognitief, motorisch, creatief, en zintuiglijk materiaal, een voorwaarde. Ik probeer om mijn speelmateriaal hier zoveel mogelijk op af te stemmen, maar dit streven heeft natuurlijk wel zijn grenzen. En natuurlijk gaat het niet alleen om ‘leren en stimuleren’, het bieden van ‘ontspanning’ en ‘warme zorg’ vind ik net zo belangrijk

Mijn houding ten opzichte van het kind is meer begeleidend dan corrigerend, maar gedragsregels zijn natuurlijk noodzakelijk om een kind grenzen aan te geven en veiligheid te bieden.

Ik vind het contact met de ouders zeer belangrijk. Onze relatie hoort te zijn gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en openheid. Ik probeer, net als de ouder, het kind zo goed mogelijk te begeleiden en hanteer daarom het uitgangspunt dat ouders bij het brengen en halen van hun kind zich thuis moeten voelen en de tijd kunnen nemen voor een kopje koffie en een gesprekje waarin relevante informatie uitgewisseld wordt.

» mijn visie op baby, dreumes en peuter