Dagritme

 

Kinderen zijn gebaat bij rust en regelmaat. Om dit laatste te kunnen waarborgen zullen we zoveel mogelijk met een vast dagritme werken. Baby's hebben vaak hun eigen ritme en deze zal ook gewoon tijdens de opvang gevolgd worden. Voor de wat oudere kinderen ziet de dag er ongeveer als volgt uit:

 

Tijd

Wat gaan wij doen?

06.30 - 8.30


De kinderen worden gebracht en mogen meteen vrij spelen. Voor de ouders is er eventueel koffie en thee. Er is gelegenheid voor het overdragen van bijzonderheden en om  afscheid te nemen. Ondertussen word er ontwikkelingsmateriaal aangeboden.

De kinderen van de voorschoolse opvang komen uitgeslapen bij ons en kunnen zich rustig voorbereiden op de schooldag. Ze kunnen aan de grote tafel iets voor zichzelf doen of kunnen op de bank zitten lezen, een repetitie inkijken of met een ander kind spelen

10.00-10.30

Wanneer alle kinderen in huis zijn, gaan wij gezellig aan de grote tafel fruit eten, zingen en praten over dingen die ons bezighouden

10.30-11.30

Aktiviteiten- tijd  We knutselen vaak omdat het leuk is gezamenlijk iets creatiefs te doen; kinderen kijken van elkaar de kunst af en vinden het bijna altijd geweldig om te experimenteren met materialen als verf, wasco, lijm, klei of potloden. Knutselen is niet alleen een gezellige bezigheid, maar bevordert bovendien de sociale en cognitieve vaardigheden. De kinderen vinden het  altijdleuk om zelf iets te maken dat ze mee naar huis kunnen nemen om aan hun ouders te laten zien.

11.30-12.30

Rond het middaguur wordt de tafel gedekt en gaan wij gezellig samen eten. We eten samen een broodje en drinken melk of yogi en wij poetsen na het eten de tanden, wanneer je die tenminste hebt…

De kinderen van de Tussen schoolse opvang komen ondertussen binnendruppelen en sluiten zich bij ons aan. Na het eten mogen de kinderen weer naar het schoolplein, om met klasgenoten te spelen, maar ze kunnen natuurlijk ook hier blijven, totdat de school bijna weer ingaat..

12.30-14.15

Rusttijd voor de kinderen die ’s middags slapen. De andere kinderen gaan iets relaxed doen in de vorm van samen een boekje lezen, een dvd’ tje kijken, iets leuks op de televisie volgen of gewoon iets voor jezelf te doen, wanneer we maar ssst…, stil zijn, want er slapen misschien kinderen.

14.10-14.30

De slapertjes worden langzaam wakker en komen weer gezellig bij ons in de huiskamer.

14.30-15.30

Activiteit- tijd Beweging is belangrijk voor jong en oud, vandaar dat wij dit ook als activiteit hebben. We gaan, wanneer de zon op ons bolletje schijnt naar de achtertuin. Hier kunnen wij fietsen, lopen in de loopwagen, spelen in de buitenbox, samen spelen op het grote matras, of we gaan in de bolderwagen naar het speelveldje gaan, wanneer het regent kunnen wij peutergym doen, wanneer de motoriek van de groep dit toelaat, of we gaan

15.30-16.00

Theetijd Wij gaan gezellig aan de grote tafel zitten kletsen, zingen of een verhaaltje lezen, samen met thee, sap en een koekje.

De kinderen van de Buitenschoolse opvang komen binnendruppelen en krijgen thee of sap en iets lekkers Deze kinderen kunnen hun verhaal kwijt aan de grote tafel of mogen een activiteit doen. Wanneer je lekker rustig op de bank wilt zitten, kan dit natuurlijk ook. Wanneer je mij wilt helpen met de andere kinderen is dit natuurlijk ook goed.

16.00-17.00

De ouders komen binnen om hun kinderen weer op te halen en de kinderen gaan ondertussen een individuele activiteit doen. Samen spelen mag ook altijd. Wanneer er geen ouders aanwezig zijn, kun je natuurlijk iets met mij ondernemen.

NB Wanneer de kinderen op een bepaald tijdstip hun flesje moeten krijgen wordt dit gedaan op de afgesproken tijden. De kinderen worden na het flesje, of wanneer de luier daar aanleiding voor geeft, verschoond.

Wanneer een ouder gedurende de dag een kind brengt of haalt, is er natuurlijk tijd voor overdracht.


Evaluatie

 

Half-jaarlijks- gesprek

Een keer in het half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Bij vragen en problemen kunt u natuurlijk meteen een gesprek aanvragen bij mij. De evaluatiegesprekken kunnen zowel bij u thuis, als op de Peek*A*Boo vestiging plaatsvinden. Doel van dit gesprek is om de behaalde resultaten te bekijken en eventuele andere afspraken op te stellen.

In  het evalutiegesprek komen een aantal zaken aan de orde, zoals:

  •  hoe gaat het met het kind in het gastgezin,
  • hoe is de relatie tussen de vraagouder en de gastouder,
  • zijn de gemaakte afspraken duidelijk,
  • Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken,
  • Worden de afspraken nagekomen
  • Welke afspraken moeten worden bijgesteld/ aangevuld?

 

Dagoverdracht

Wanneer er ouders de kinderen komen afhalen wordt de dag doorgesproken en zijn er belangrijke gebeurtenissen in een schriftje geschreven. Niet alleen het eten, drinken en slapen zijn daarbij belangrijk, maar ook het contact met andere kinderen, de activiteiten die zijn gedaan en hoe hij/zij zich daarbij voelde.

» dagritme en evaluatie's